Huurtoeslag zorgtoeslag

Groene beleggingen zijn vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing tot €56.420. Echter voor het bepalen van de zorg- of huurtoeslag worden groene beleggingen wel meegenomen in de vermogenstoets. Het inkomen en het eigen vermogen bepalen of iemand huurtoeslag krijgt. Een alleenstaande die nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt mag maximaal €21.600 verdienen. Mensen die een partners hebben mogen en niet in de AOW zitten mogen maximaal €29.325 verdienen. De grens voor het eigen vermogen ligt op €42.278 voor een alleenstaande ouder of gezin. Bij een alleenstaande is het de helft van dit bedrag (€21.139).
Mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt mogen een fiks hoger eigen vermogen hebben om in aanmerking te komen voor huursubsidie. Iemand met AOW en een inkomen lager dan €14.302 mag een vermogen hebben van €49.123. Is het inkomen tussen de €14.302-€19.895 dan mag men in de AOW €35.135 aan vermogen hebben. Bij een inkomen hoger dan €19.895 is de vermogensgrens €21.139. Volgens de statistieken van het CBS (uit 2010) ontvingen ruim 1.1 miljoen huishoudens huurtoeslag. In geld was dit 2.2 miljard euro. Ter vergelijking: de hypotheekrenteaftrek bedroeg in 2013 14.3 miljard euro. Bijna 49% van deze hypotheekrenteaftrek ging naar 20% van de gezinnen die het meest verdienden.

Zorgtoeslag

Bij de toekenning van zorgtoeslag wordt evenals de huurtoeslag gekeken naar het inkomen en het eigen vermogen. Een alleenstaande woont mag niet meer dan €28.482 per jaar verdienen (in 2014). Woont men samen dan mag het gezamenlijk inkomen niet hoger zijn dan €37.145 per jaar. De vermogensgrenzen zijn een stuk ruimer als bij de huurtoeslag. Op het heffingsvrije vermogen mag men €81.360 extra vermogen hebben. De maximale vermogensgrens ligt hierdoor op ruim €123.000. Ook als men in het buitenland woont kan men zorgtoeslag ontvangen. De hoogte hangt wel af van waar men woont en of het land lid is van de Europese Unie. Woont men in een land waar de zorgkosten beduidend lager liggen als in Nederland dan ontvangt men ook minder zorgtoeslag.